LA LLUNA - LA LUNA - THE MOON 
                                                                                                                                                  LA FASE AVUI (USNO)
ZONES OBSERVADES:

CRATERS:
ALPETRACIUS
ARCHIMEDES
ARISTILLUS
ARZACHEL
AUTOLYCUS
BIRT
BLANCANUS
CASSINI
CLAVIUS
COPERNIC
EPIGENES
ERATOSTHENES
KIRCH
MAGINUS
MORETUS
PIAZZI
PLATO
STADIUS
THEAETETUS
THEBIT
TIMAEUS
TYCHO
FALLES:
MUR RECTE
MARS:
MARE FRIGORIS
MARE IMBRIUM
MARE NUBIUM
MUNTANYES:
MONT BLANC
PICO
PYTON
SERRALADES:
ALPS
APENNINES
CARPHATIAN
SPITZBERGEN
TENERIFE
VALLS:
ALPI
IMPRESIONANT
21/04/2002 - Sabadell - Barcelona - IMATGE CCD
ZONA DEL CRATER PLATO amb SC 250mm LX50 a f10, a focus primari amb WEBCAM TOUCAM PHILIPS
DESCRIPCIO: CRATERS: PLATO (101 Km de diàmetre), TIMAEUS (al NE de Plato), EPIGENES (al N de la imatge, gairabé al límit); MARS: FRIGORIS (al N de Plato); MUNTANYES: PICO (2.700m, al S de Plato), MONT BLANC (al límit S de la imatge, la muntanya més alta dels Alps); VALLS: ALPI (al SW de Plato); SERRALADES: ALPS (al SW de Plato), MTS. TENERIFE (al SE de Plato, al límit de la imatge).
 


IMPRESIONANT
21/04/2002 - Sabadell - Barcelona - IMATGE CCD
ZONA DEL CRATER ARCHIMEDES amb SC 250mm LX50 a f10, a focus primari amb WEBCAM TOUCAM PHILIPS
DESCRIPCIO: CRATERS: ARCHIMEDES (al S de la imatge, molt pla a l'interior, de 80 Km de diàmetre), ARISTILLUS (al NW d'Archimedes, de 50 Km de diàmetre, fons abrupte, amb un pic central i parets de 3.600 metres), AUTOLYCUS (al S d'Aristillus, de 40 Km de diàmetre), CASSINI (al NW de la imatge), KIRCH (petit, al N de Spitzbergen), PIAZZI (petit, al NE de Pyton), THEAETETUS (al SW de Cassini); MARS: MARE IMBRIUM; MUNTANYES: PYTON (al N de la imatge); SERRALADES: MTS. SPITZBERGEN (al N d'Archimedes).
 


IMPRESIONANT
21/04/2002 - Sabadell - Barcelona - IMATGE CCD
ZONA DEL CRATER TYCHO amb SC 250mm LX50 a f10, a focus primari amb WEBCAM TOUCAM PHILIPS
DESCRIPCIO: CRATERS: TYCHO (impressionant, de 85 Km de diàmetre, amb un pic central i parets de fins 5.300 metres), MAGINUS (175 Km de diàmetre, al SW de Tycho) .
 


IMPRESIONANT
21/04/2002 - Sabadell - Barcelona - IMATGE CCD
ZONA DEL CRATER CLAVIUS amb SC 250mm LX50 a f10, a focus primari amb WEBCAM TOUCAM PHILIPS
DESCRIPCIO: CRATERS: CLAVIUS (225 Km de diàmetre), MAGINUS (al NW de Clavius, de 175 Km de diàmetre).
 
 

IMPRESIONANT
21/04/2002 - Sabadell - Barcelona - IMATGE CCD
ZONA DEL CRATER CLAVIUS amb SC 250mm LX50 a f10, a focus primari amb WEBCAM TOUCAM PHILIPS
DESCRIPCIO: CRATERS: CLAVIUS (225 Km de diàmetre), BLANCANUS (al SE de Clavius, gairabé en sombra), MORETUS (al SW de Clavius, amb un gran pic central).
 


IMPRESIONANT
21/04/2002 - Sabadell - Barcelona - IMATGE CCD
ZONA DEL CRATER COPERNIC amb SC 250mm LX50 a f10, a focus primari amb WEBCAM TOUCAM PHILIPS
DESCRIPCIO: CRATERS: COPERNIC (impresionant les parets i las sombres, de 91 Km de diàmetre), ERATOSTHENES (al NW de Copèrnic, de 60 Km de diàmetre, amb tres pics centrals), STADIUS (entre els dos anteriors, gairabé totalment erosionat); MARS: NUBIUM; SERRALADES: CARPATHIAN (al N-NE de Copèrnic), APENNINES (nomès l'extrem al N-NW de Eratosthenes).
 20/04/2002 - Sabadell - Barcelona - Mala qualitat d'imatge, nubuls, molta turbulència - IMATGE CCD
ZONA DEL MUR RECTE amb SC 250mm LX50 a f10, a focus primari amb WEBCAM TOUCAM PHILIPS
DESCRIPCIO: FALLES: MUR RECTE (95 Km de llarg, 265 metres d'alçada); CRATERS: THEBIT (al W del Mur), BIRT (petit, al E del Mur), ARZACHEL (més gran, al NW del Mur, amb un pic central), ALPETRACIUS (més petit i fondo, al NE de Arzachel).
 20/04/2002 - Sabadell - Barcelona - Mala qualitat d'imatge, nubuls, molta turbulència - IMATGE CCD
ZONA DEL PIC PYTON amb SC 250mm LX50 a f10, a focus primari amb WEBCAM TOUCAM PHILIPS
DESCRIPCIO: CRATERS: CASSINI (al W-SW del Pic Pyton, dos cràters concèntrics), ARISTILLUS (al S del Pic Pyton), PIAZZI (molt petit, al NE del Pic); MARS: IMBRIUM; MUNTANYES: PIC PYTON (de 2.300 metres d'alçada aillat al mitg del mar, observis la sombra de la muntanya un dia abans de la imatge del dia 21/04/2002), SERRALADES: ALPS (al NW del Pic).