NEBULOSES EN CCD


NEBULOSA D'EMISSIÓ
NOM:  Nebulosa de la Llacuna
NGC: 6523
M: 8
Data: 17/07/2012
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: 6 minuts (suma de 18 imatges de 20 segons)
Una imatge anterior del 7/8/2010 : exp 200 sec (5 imatges de 40 sec)
NEBULOSA D'EMISSIÓ
NOM:  Nebulosa Trífida
NGC: 6514
M: 20
Data: 01/07/2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: 210 segons (suma de 7 imatges de 30 segons)
Observacions: Nubuls; mala transparència, però... resultat notable.

NEBULOSA DE REFLEXIÓ
NOM:  Iris Nebula
NGC:  7023
CALDWELL: 4
Data: 21/07/2012
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: 6 minuts (suma de 12 imatges de 30 sec)
Observacions: exposicions curtes per moderar el blomming de l'estrella central (mag  6.8)

NEBULOSA D'EMISSIÓ
NOM:  Nebulosa de l'Àliga
NGC:  6611
M: 16
Data: 17/07/2012
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: suma de 20 exposicions de 30 segons (10 minuts)
Observacions:

 
NEBULOSA FOSCA
NOM:  Cap de caball
BARNARD: 33
Data: 16/10/2009
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: Suma de 10 exposicions de 1 minut
Observacions:
NEBULOSA VARIABLE I NEBULOSA D'EMISSIÓ
NOM:  McNeil Nebula (senyalada amb una fletxa)
NGC:  2068
M: 78
Data: 05/02/2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: 10 minuts (suma de 7 imatges)NEBULOSA D'EMISSIÓ
NOM:  Nebulosa d'Orió
NGC: 1976
M: 42
Data: 05/02/2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: 60 segons (suma de 200 imatges de 0,3 segons)
Observacions: Es veu molt detall de la nebulositat
Una prova anterior (10/12/2010) :
Exp de 60 segons (suma de 4 imatges de 15 segons)
NEBULOSA D'EMISSIÓ
NOM: NEBULOSA CREIXENT
NGC: 6888
M:
Data: 15-07-2012
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: 10 minuts (20 x 30 sec)
Imatge de 3-7-2010 de 5 min exp (10x30 sec) amb núbuls alts 
 

NEBULOSA VARIABLE
NOM: NEBULOSA DE HIND
NGC: 1555
M:
Data: 11-10-2009
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: 3 minuts
Observacions:

NEBULOSA D'EMISSIÓ
NOM: NEBULOSA COCOON
NGC:
M:
IC: 5146
Data: 22-08-2012
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST87XME
Exposició: 10 minuts (60 sec x 10)
Imatge de 18-08-2009 de 3 min exp amb ST7NEBULOSA D'EMISSIÓ
NOM: NEBULOSA GYULBUDAGHIAN

NGC:
M:
Data: 15-09-2012
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST87XME
Exposició: 21 minuts (180 sec x 7)
RESTE DE SUPERNOVA
NOM: NEBULOSA DEL CRANC
NGC: 1952
M: 1
Data: 22-09-2012
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: 30 minuts (6 X  300 sec)
Observacions: Imatge del 30-10-2011, amb seguiment defectuos i 3x300 sec exp
Imatge del 18-08-2009, amb ST7 i 3 minuts d'exposició.NEBULOSA D'EMISSIÓ
NOM:

NGC:
M: 17
Data: 15-06-2013
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST87XME
Exposició: 6 minuts (30 sec x 12)
NEBULOSA D'EMISSIÓ
NOM:

NGC: 6590 - 6589
M:
Data: 15-06-2013
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST87XME
Exposició: 10 minuts (50 sec x 12)